ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА

У оквиру програма "EU Exchange 4" Општина Жабари и Општина Жагубица, у партнерству са својим пружаоцима социјалних услуга Центром за социјални рад Жабари и Асоцијацијом за развој општине Жагубица, те удружењем Центар за друштвено економски развој из Јагодине задуженим за пружање стручне подршке развоју социјалних услуга, спроводе пројекат "Изградња одрживих услуга, послова и организација".

Пројекат је усмерен на успостављање одрживих и квалитетних услуга "помоћ у кући" за старе уз обезбеђење нових радних места на пословима социјалне заштите.

Пројектом се успостављају службе за пружање услуга "помоћи у кући" при Центру за социјални рад Жабари и при Асоцијацији за развој општине Жагубица. Сврха услуге "помоћ у кући" је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. Услуга помоћ у кући намењена је старим лицима која имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Успостављање и уређење ове службе према националним стандардима за пружање услуга и уз задовољавање свих квалитета који су прописани за поступак лиценицирања, биће праћено и кадровским ојачањем кроз ангажовање геронтодомаћица и стручних радника, и опремањем - рачунари за рад стручних радника и возила за превоз геронтодомаћица до корисника намењених по једно за рад са корисницима у обе општине.


Очекивани резултати су следећи:
  1. Најмање 106 лица старијих од 65 година, од којих 59 или више у Жабарима и 47 или више у Жагубици, биће корисници услуга "помоћ у кући";
  2. Услуге помоћи у кући ће пружати 21 лице у обе општине. Ангажовано ће бити 17 геронтодомаћица, 9 у Жабарима и 8 у Жагубици. На обједнињеним пословима возача и домара задуженог за ситне поправке у домаћинствима корисника у обе општине биће ангажовано по једно лице. Послове обавезног стручног рада према националним страндардима у обе општине обављаће по један стручни радник – психолог;
  3. Служба за пружање социјалних услуга биће успостављена, развијена и лиценцирана при Центру за социјални рад Жабари и при Асоцијације за развој Општине Жагубица.
  4. Одрживост пружања социјалних услуга у 2015. години и касније биће обезбеђена преко буџета Општине Жабари и Општине Жагубица као и уз суфинанирање од стране платежно способних корисника.
Пројекат је један од најамбициознијих напора у области социјалне заштите на локалном нивоу у Србији у погледу успостављања трајно одрживих, доступних и квалитетних социјалних услуга намењених старим. У обе општине успоставиће се социјални сервиси "помоћ у кући за старе" у складу са националним стандардима пружања услуга. Организације пружаоци услуга биће лиценициране у поступку који се води пред ресорним министрством за социјалну заштиту. Пружање услуга према националним стандардима и од стране лиценцираних организација представља гаранцију квалитета коју је у целој Србији до почетка пројекта достигнута само у 2 случаја, то јест до данас су само две организације које обезбеђују услугу помоћ у кући за старе прошле поступак лиценцирања. Општина Жабари и Општина Жагубица сходно Закону о социјалној заштити и преузетим пројектним обавезама обезбедиће одрживост пружања услуга "помоћ у кући" и након пројекта чиме ће ове услуге постати трајно одрживе и доступне корисницима.

Реализација пројеката почела је 3 фебруара 2014. године и трајаће до 3. фебрура 2015. године. Укупна вредност пројекта је 175.042,40 ЕУР, од тога је 155.787,74 ЕУР допринос Европске Уније док је 19.254,66 ЕУР домаће учешће.
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.