ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
У оквиру програма "EU Exchange 4" Општина Жабари и Општина Жагубица, у партнерству са својим пружаоцима социјалних услуга Центром за социјални рад Жабари и Асоцијацијом за развој општине Жагубица, те удружењем Центар за друштвено економски развој из Јагодине задуженим за пружање стручне подршке развоју социјалних услуга, спроводе пројекат "Изградња одрживих услуга, послова и организација".

Пројекат је усмерен на успостављање одрживих и квалитетних услуга "помоћ у кући" за старе уз обезбеђење нових радних места на пословима социјалне заштите.

Пројектом се успостављају службе за пружање услуга "помоћи у кући" при Центру за социјални рад Жабари и при Асоцијацији за развој општине Жагубица. Сврха услуге "помоћ у кући" је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. Услуга помоћ у кући намењена је старим лицима која имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Успостављање и уређење ове службе према националним стандардима за пружање услуга и уз задовољавање свих квалитета који су прописани за поступак лиценицирања, биће праћено и кадровским ојачањем кроз ангажовање геронтодомаћица и стручних радника, и опремањем - рачунари за рад стручних радника и возила за превоз геронтодомаћица до корисника намењених по једно за рад са корисницима у обе општине.
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.