ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
РУКУ ПРУЖА ТОПЛА РЕЧ

Видео репортажа о пружању услуге Помоћ у кући

Завршна конференција пројекта Помоћ у кући

Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица
прилог ТВ Хомоље

Реализација пројекта:
Изградња одрживих услуга, послова и организација

Жабари, примопредаја возила и опреме,
прилог САТ ТВ из Пожаревца, 8. април 2014.

Прилог ТВ Жагубица

Прилог ТВ Жагубица

Потписивање уговора о финансиранњу у оквиру ЕУ програма EXCHANGE 4
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.